{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}} {{pricing}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

Enige beradings intervensie (“terapie”) met ‘n kind gaan met spel gepaard.

Spel is die taal wat die kind gebruik om met die wereld te kommunikeer en te wys wat in sy gedagtes, emosies en sy / haar leefwereld aangaan.  Kinders word gewoonlik verwys vir berading / assesering weens gedrags uitvalle.  Hierdie gedrags uitvalle is eintlik die kind se manier om vir die ouer te wys dat “ek nie ok is nie”.  Van die gedrag wat die kind kan toon wat vir u as ouer ‘n sleutel kan wees om vir raad aan te klop is goed soos:

 • Oormatige woede, angs, hartseer / vrees

 • Aggresiewe gedrag (ander, self / diere seermaak / verbale uitbarstings)

 • Skeidings angs

 • Oormatige skaamte

 • Regreserende gedrag

 • Lae selfbeeld

 • Sosiale en skool verwante probleme

 • Eet en slaap versteurings

 • Pre-okkupasie met seksuele gedrag

 • Moeilik aanpasbaar met gesins veranderinge

 • Psigosomatiese toestande: hoofpyne en maagpyne sonder mediese oorsake

 • Stres en woede hantering

 • Versterking van EGO kragte

 • Morele vaardighede

Dit is baie belangrik vir 'n kind om te speel.  Speel gee vir die kind uiting aan die omstandighede waardeur hy of sy gaan en nie die nodige woorde het om dit te verbaliseer nie. 

So wanneer 'n kind speel, gee hy vir die praktisyn die nodige inligting terwyl intervensie ook terselfdertyd spontaan intree. 

Wat maak spel intervensie anders by die praktyk as tuis?  Een van die eerste en grootste redes is dat die inligting wat die kind deurgee op 'n "veilige" plek plaasvind, en het die kind ook die reg om sy emosies te demonstreer wat hy andersins nie noodwendig tuis mag doen nie.  'n Kind wat woede het waarvan hy ontslae moet raak of sy frustrasie wil wys deur die karretjie teen die vloer stukkend te probeer kap, sal moontlik deur die ouer getugtig word.  By die praktyk word die kind tot 'n mate toegelaat om sy frustrasie te wys, en dan word 'n ander tegniek vir die kind gegee om dieselfde frustrasie te ontlaai op 'n sagter manier waar die kind ook meer beheer het oor hoe om sy emosies reg te kanaliseer. Ons noem dit emosionele regulering.

Speel tegnieke kan direktief en nie-direktief wees.  Elke speel tegniek, hetsy die praktisyn die leiding neem of die kind vrye teels het om die speel te lei, het 'n doel waarnatoe gewerk word.

Kinder beradings intervensie bied verskillende terapeutiese toenaderings en word aangepas vir elke individuele kind se spesifieke behoefte.  Vir hierdie rede word spel met dievolgende gekombineer:  Kognitiewe gedrags aanpassings, oplossings gefokusde intervensie; narratiewe benadering en somatiese ervaringe

 • Die kinderberadings intervensie waarop hierdie praktyk fokus is:

 • Selfbeeld hantering

 • Bindings berading (Ouer-kind verhoudings herstel/versterking)

 • Trauma berading

 • Egskeiding berading

 • Rousmart berading

 • Seksuele misbruik berading

 • Selektiewe mutisme

 • “self harm”

 • Tiener berading

   

Terug Terug na bo