Kinders word gewoonlik vir (maar nie beperk tot) dievolgende redes na ons verwys Gedrags of emosionele veranderinge of uitbarstings Sukkel op skool of om te konsentreer Spesifieke traumatiese insidente Voordat enige inter

Om aantuigings of vermoede van seksuele misbruik te ondersoek is ‘n baie  komplekse en sensitiewe saak weens die erns van die aantuiging sowel as die wetlike implikasie daarvan. Daar is ‘n paar belangrike aspekte wat gekonsidereer mo

Eties en wetlik is hierdie praktyk verplig om die korrekte prosedures te volg. Dit sluit onder andere skriftelike toestemming van beide ouers of wettige voogde vir die assering van die kind sowel as die aanmelding van moontlike misbruik in. 

Enige beradings intervensie (“terapie”) met ‘n kind gaan met spel gepaard. Spel is die taal wat die kind gebruik om met die wereld te kommunikeer en te wys wat in sy gedagtes, emosies en sy / haar leefwereld aangaan.  Kinder

Kinder Seksuele Misbruik Program vir Skole & Kerke bied dievolgende:   Seksuele misbruik van kinders bewustheid & voorkomings program in die Moot area Revelation Kidz vorm deel van die FACT CSA opleiding vir onderwysers en ouers
Terug Terug na bo