Iridologie & Sklerologie - Wat Iridologie kan doen: Wat Iridol

Osoon Behandeling - Osoon behandeling is �n baie belangrik

Detoks - Daar is detoks metodes om mense te help met die on

Massering - In ons kultuur word masserings as �n l

Rife Behandeling - Die Rife Medic is �n resonansie masjie

Kruie, Vitamiene & Minerale - Ek maak van Natuurlike, Biochemiese en soms Homopa

Kleur - Kleur assesering en intervensie is een van die mee

Sandboks spel - Sandboks spel is �n assesering en inte

Temprament, egokondisies, liefdestaal en breinprofiel - Ouers verstaan nie altyd hulle kinders se optrede

Enneagram - Ons noem dit �die spel wat die mens spTerug Terug na bo